Home

公司介绍

办公现况

介绍全球各地 KOPLA 的事业者
挑战和核心的KOPLA, 成为21世纪超一流企业目标前进
전세계 각지의 코프라 사업장 위치:본사(한국),미국,중국,인도
美國
中國
本社
  • 本社

    142, Sangduwon-gil, Jangan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea

  • 美國

    371 PROGRESS BLVD., WEST POINT, GA 31833, U.S.A

  • 中國

    Room 703, No. 3998 HongXin-Rd, Minhang-Dis., Shanghai, China